پروژه ها

بعضا پروژه های انجام شده عبارتند از :

1- دربهای ورودی مسجد فروشگاههای زنجیره ای هایپرسان ( خیابان فداییان اسلام شهر ری)

2- درب ورودی حسینیه ثارالله وزارت آموزش و پرورش منطقه 1  ( نیاوران)

3- شرکت ثامن

4- دربهای ورودی مسجد پیامبر اعظم (ع) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس (قلعه حسن خان) کارفرما (شرکت چوب و صنعت ایران)