مقدمه

به نام حق

   شمسه تند و ترنج تند و ماکو  شیش بند                        پابزی ، برگ چنار و ته بریده ، خوش پرند

آلت دیگر یکی طبل است در دل شیش شل                       پنج تند است و بلوط است و ترقه ارجمند

خدمت سروران گرامی عرض ادب  و سلام دارم .

معروض میدارد که هدف از ایجاد این سایت ، صرفِ تبلیغات و پیگیری منافع شخصی و معیشتی نمیباشد  ، بلکه یکی از مهمترین اهداف ، پیوند دادن و نزدیکی هنر آموزان و شیفتگان این هنر با بزرگواران و اساتیدی است که هر یک از این بزرگواران بنوعی با این صنعت مرتبط بوده و آثار و شاهکارهای بی نظیری را خلق نموده اند . اساتیدی که در این صنعت هنر آفرینی کرده اند و یا در عصرِ معاصر این هنر را دنبال می نمایند ( چه به لحاظ مباحث تئوری ، آموزشی ، اجرایی و .... ) . آنچه مسلم است ، این هنر آنقدر گسترده و زیباست گه هیچ منبعی نمیتواند مدعی اکملِ به این صنعت باشد . مهمترین علت این امر جامعیتی است که این هنر دارد . مسرور از بودن در جامعه ای هستم که آنقدر هنرمندِ خوش ذوق و خلاق  داشته و دارد گه در هر حیطه ای که وارد میشویم به وجودِ این هنرمندان به خود می بالیم . در این صنعت هنرمندانی چون استاد حسین لُرزاده و استاد اصغر شَعرباف و اساتید بزرگواری که عزیزان بهتر اشراف دارند و همچنین صاحبنظرانی که یاد نشده و یا اشراف به این اسامی وجود ندارد ، ولی در عینِ گمنامی در حال حفظ روح و اصالت این هنر دیرینه می باشند . عرض شود که یکی دیگر از اهداف این سایت استفاده از نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات ، ارائه مقالات و معرفی چهره ها و شخصیتها ی این صنعت ( حتی زندگینامه این بزرگان ) می باشد و هر مطلب و عنوانی که بتواند هم این مجموعه را ، در حرکت  برمسیرذکر شده هدایت نماید و هم دوستداران و شیفتگان این هنر را ذینفع نماید و شاید  ، بنوعی پیوند دادن همه دست اندرکاران این هنر سنتی و دیرینه میباشد و این میسر نمیشود مگر با عنایت و لُظف اساتید ، کارشناسان و عزیزانی که با هر عنوانی میتوانند یاریگر ما باشند . در پایان دور از انصاف است اگر یادی از دو کتا ب با ارزش با عنوانِ : احیای هنرهای از یاد رفته به روایت استاد حسین لُرزاده و دیگری گره و کاربندی به تألیف استاد اصغر شَعرباف ، یاد نشود .

خداوند متعال تمام خادمین به این آب و خاک را در پناه خود محفوظ بدارد

                                                                                                                                              ملتمس دعا