گره چینی دوست محمدی

گره چینی از هنرهای دیرینه در صنایع چوب است و از جمله هنرهای ظریفی است که قدمت آن به زمان خلفای عباسی می رسد . گفته می شود این هنر در قرن شش تا هشت هجری قمری در مصر و سوریه متداول شده و از همان زمان به ایران رسیده است. بر اساس شواهد موجود , هنرگره چینیدر معماری ایران به دوره ی سلجوقی و صفوی بازگشته و خواستگاه آن اصفهان بوده است . از این هنر در مساجد , اماکن مذهبی , منازل شخصی و در ساختمان پنجره ها , ارسی ها , درهای ورودی , نرده , منبر و سقف های چوبی استفاده می شود.

انطباق پذیری
محصول تولیدی قابلیت انطباق با طرح و نقشه ارائه شده را دارد
اشکال هندسی
قابلیت طراحی در اشکال منتظم هندسی و ...... برای سلیقه های گوناگون را دارد
انطباق پذیری
محصول تولیدی قابلیت انطباق با طرح و نقشه ارائه شده را دارد
مقاومت بالا
شکیل بودن محصول و همچنین مقاومت بالا در برابر ضربه ، از مهمترین ویژگیهای آن میباشد
تنوع  کاربرد
قابلیت طراحی برای هر مجموعه با نوع تعریف برای آن مجموعه و همچنین برای سلیقه های مختلف میباش
تنوع در ساخت
این روش ساخت ، قابلیت طراحی و ساخت محصولات متنوع چوبی مختلف را ایجاد مینماید